POZVÁNKA

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach Vás pozýva na verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. marca 2023 o 14,00 hod. v sále kultúrneho domu v Piskorovciach.

Na schôdzi budú prejednávané záležitosti týkajúce sa diania v obci.

Zverejnené 9. marca 2023.
Bez úpravy .