Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 01/2024 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Piskorovce