Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Piskorovce na rok 2024