Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Územný plán

Zverejnené 22. februára 2022.
Bez úpravy .