Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Michal Homoľa

Poslanec

Milan Zajaroš

Poslanec

Božena Bobelová

Poslankyňa

Ing. Jozef Rozkoš

Poslanec

Pavol Šatník

Poslanec

Zverejnené 22. februára 2022.
Upravené 16. decembra 2022.