Územný plán

Zverejnené 26. februára 2022.
Bez úpravy .